Predavanje v okviru Znanstvenega večera

13. november 2014

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imel dr. Griša Močnik (direktor podjetja Aerosol d.o.o.), z naslovom “Meritve črnega ogljika: pomen in viri na globalni, regionalni in lokalni ravni”. Predavanje bo v potekalo v četrtek, 20. novembra 2014 ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje Univerze v Novi Gorici .

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Črni ogljik v ozračju (BC – black carbon) je drugi najpomembnejši pozročitelj segrevanja planeta, saj zaostaja le za ogljikovim dioksidom (CO2). Obenem je tudi dober pokazatelj nezaželenih vplivov onesnaženosti zraka na zdravje. Kratkoročni ukrepi za znižanje koncentracij črnega ogljika v ozračju, ki bi jih sprejeli na nacionalni in mednarodni ravni, bi upočasnili segrevanje planeta in globalno preprečili več milijonov smrti letno.
Predstavil bom meritve črnega ogljika na tleh in v ozračju, pomembne za lokalne, regionalne in globalne tipe posledic črnega ogljika. Pokazali smo, da agresivni ukrepi bistveno izboljšajo kvaliteto zraka v majhnih in večjih mestih. Pokazali smo tudi, da se koncentracije črnega ogljika in njegovi viri znotraj šol in bolnišnic, ki nimajo aktivnih prezračevalnih naprav, ne razlikujejo od tistih zunaj teh inštitucij. Ugotovili
smo da je zgorevanje lesa velik onesnaževalec zraka, ki je na regionalni ravni celo pomembnejši od prometa. To velja za mala in srednje velika mesta v okolici Alp. Letalske meritve so pokazale, kako mali razpršeni viri vplivajo na področno podnebje in zakaj podnebni obstoječi modeli za četrtino podcenjujejo neposredne učinke črnega ogljika.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si