Novo v dvorcu Lanthieri: preplet tradicije s sodobnim v vinogradništvu in vinarstvu

05. december 2014

V muzejsko-turističnem prostoru dvorca Lanthieri, Univerze v Novi Gorici, je včeraj potekala otvoritev vinogradniško-vinarske muzejske zbirke avtorice Barbare Sosič iz Slovenskega etnografskega muzeja z naslovom “Zgodovina vinogradništva in vinarstva na naših tleh”.

Avtorica je prisotne uvodno popeljala skozi zgodovino slovenskega vinogradništva v obliki zanimivega predavanja, zbirka pa bo v obliki stalne razstave še naprej na voljo zainteresirani javnosti.

Hkrati so predstavniki Centra za raziskave vina in Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, javnosti prvič predstavili »interaktivno informativno točko«, ki je nastala v okviru projekta Heritaste – Poti okusov in doživetij, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter iz nacionalnih sredstev. S projektom HERITASTE med drugim želijo ovrednotiti turistične, kmetijske, zgodovinske, kulturne in gospodarske posebnosti našega obmejnega področja.

S ciljem, da se v okviru projekta vloženo delo, številni zbrani podatki in rezultati raziskav, kot tudi dodatna zgodovinska dejstva, za katere je zmanjkalo prostora v muzejsko-turistični sobi, na sodoben, interaktivni način zberejo na enem mestu ter da postanejo dostopni in koristni tudi širši javnosti, so v dvorcu Lanthieri zasnovali multimedijsko mizo in jo poimenovali interaktivna info-točka.

“Z otvoritvijo info-točke pa naša idejna aktivnost še zdaleč ni končana, temveč se v bistvu šele začenja. Interaktivna miza dopušča še ogromno možnosti, hkrati pa ne zahteva dodatnega prostora. Z njeno postavitvijo, z obstoječimi zasnovami, njihovimi nadgradnjami ter novimi idejami si bomo še naprej prizadevali, da jo vsi skupaj kar najbolje izkoristimo” je ob otvoritvi dejala dr. Melita Sternad Lemut, vodja Centra za raziskave vina na Univerzi v Novi Gorici, ter hkrati projektni vodja projekta Heritaste za partnerico Univerzo v Novi Gorici. Navzoče je pozdravil tudi rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in dekanja Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo doc. dr. Branka Mozetič Vodopivec.

Foto: Adriana Pisk
Foto: Adriana Pisk
Foto: Adriana Pisk
Foto: Adriana Pisk