Ustanovitev Mreže univerz Parka Škocjanske jame

10. december 2014

Park Škocjanske jame praznuje 10. obletnico delovanja Biosfernega območja Kras in 28. obletnico vpisa Škocjanskih jam na seznam svetovne dediščine UNESCO. Ob tej priložnosti so ustanovil tudi Mrežo univerz Parka Škocjanske jame, Slovenija.

Ustanovno listino so v torek, 9. decembra 2014, poleg Stojana Ščuke, v.d. direktorja Parka Škocjanskih jam, podpisali še rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič.

Park Škocjanske jame se bo na eni strani med drugim obvezal, da si bo prizadeval za povezovanje, sodelovanje, prenos znanja, omogočanje izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti, zagotavljanje strokovne in logistične podpore projektom ter ohranjanja vrednot kulturne in naravne dediščine, univerze na drugi strani pa bodo obljubile, da bodo sodelovale pri programih in projektih Parka Škocjanske jame, seznanile študente z mednarodnimi designacijami, omogočile izvedbo raziskovalnega dela ter načrtovale raziskave in uporabo izdelkov za programe varstva, upravljanja, izobraževanja in trajnostnega razvoja v Biosfernem območju Kras.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Foto: Borut Lozej