Univerza v Novi Gorici se bo predstavila na sejmu izobraževanja in poklicev

14. januar 2015

Obiščite nas na našem razstavnem prostoru na letošnjem največjem sejmu izobraževanja in poklicev, na Informativi ’15.

Prireditev bo potekala 23. in 24. januarja 2015 od 9. do 18. ure na Gospodarskem razstavišču. Ponujala bo pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini.

Univerza v Novi Gorici se bo predstavila s študijskimi programi prve, druge in tretje stopnje. Predstavile se bodo Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za aplikativno naravoslovje, Fakulteta za humanistiko, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Visoka šola za umetnost in Fakulteta za podiplomski študij. Vsi, ki še izbirate svoj študij, ste lepo vabljeni na naš razstavni prostor, kjer vam bomo posredovali vse potrebne informacije o študiju na Univerzi v Novi Gorici. Izkušnje boste lahko izmenjali tudi z našimi študenti ali se s predstavniki kariernega centra pogovorili o možnostih zaposlitve.

Na našem predstavitvenem prostoru vam bomo študenti in zaposleni predstavili študijske programe, način študija in njegove posebnosti, možnosti bivanja, študentske izmenjave, priložnosti za študente športnike ter vse ostale s študijem povezane dejavnosti in aktivnosti. Predstavitev bomo popestrili s poskusi in nekaterimi utrinki iz praktičnega dela. Tako vam bomo prikazali zanimive poskuse za dokazovanje onesnaževal v okolju, nekatere organizme, ki služijo kot pokazatelji stanja vodnih teles, delavnico animacije, preizkus senzoričnih sposobnosti in še marsikaj zanimivega.

Pričakujemo vas na razstavnem prostoru v kupoli A, na desni strani tik ob glavnem vhodu.

Vabljeni na Informativo 2015!

Uradna spletna stran prireditve: INFORMATIVA ’15 “

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si