Razpis inovativnega podiplomskega študija različnih programov trajnostne energetike v tujini

11. marec 2015

KIC InnoEnergy je objavil razpis za mednarodni magistrski študij na različnih področjih trajnostne energetike za mlade elektrotehnike, strojnike, mehatronike, informatike, gradbenike, kemijske tehnologe in jedrske fizike.

KIC InnoEnergy je vodilno evropsko podjetje, ki združuje izobraževanje, raziskave in razvoj ter podjetništvo na področju trajnostne energetike.

Razpisan je magistrski študij različnih programov energetike, ki:
– združuje inženirska znanja, inovacije in podjetništvo;
– integrira študij na dveh različnih univerzah v dveh različnih državah, ki ob uspešnem zaključku zagotovi pridobitev dveh magistrskih nazivov;
– poteka v tesnem sodelovanju z vodilnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi evropskimi organizacijami ter poslovnimi šolami in industrijskimi podjetji;
– omogoča široko mreženje in odpira vrata za vrhunske mednarodne kariere;
– odličnim študentom ponuja možnost oprostitve šolnine in/ali pridobitev štipendije.

Na razpis se lahko do 26. 4. 2015 prijavijo študentje, ki so v času prvostopenjskega študija dosegli vsaj 180 kreditnih točk, dobro obvladajo angleški jezik in so oz. bodo v letošnjem letu zagovarjali diplomsko delo.

Več informacij na spletni strani.