Visoki jubilej zaslužnega profesorja Univerze v Novi Gorici prof. dr. Stojana Plesničarja

16. marec 2015

V mesecu februarju je prof. dr. Stojan Plesničar, zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, dopolnil 90 let.

Profesorja Stojana Plesničarja, ki je po rodu Goričan, je akademska pot najprej vodila v Ljubljano, kjer je študiral in leta 1969 doktoriral s področja medicinskih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Leta 1972 je bil habilitiran v naziv rednega profesorja za področje onkologije in radioterapije.

Med leti 1976 in 1980 je bil profesor Plesničar predstojnik oddelka za radioterapijo na Onkološkem inštitutu, v obdobju 1982 – 1986 pa direktor Onkološkega inštituta. Od leta 1983 do leta 1996 je bil predstojnik katedre za onkologijo in radioterapijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Aktivno je sodeloval tudi v prizadevanjih za ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru kjer je bil predstojnik katedre za onkologijo in radioterapijo.

Njegovo raziskovalno delo sega na področje klinične onkologije, radioterapije, imunologije in biologije metastaz. Objavil je preko 420 del, od tega 79 z znanstveno in strokovno vsebino ter učbenik Radioterapija in onkologija. Bil je odgovorni urednik revije Radiology and Oncology, predsednik in član uredniškega odbora revije Zdravstveni Vestnik ter član uredniških odborov več mednarodnih revij za področje onkologije.

Profesor Plesničar je bil aktiven tudi na strokovnem področju, kjer je deloval v različnih mednarodnih združenjih kot so: British Siciety for Immunology, European Association for Research and Treatment of Cancer, European Association for Cancer Education, in druga. Za svoje strokovno delo je prof. Plesničar prejel priznanje za zasluge Zveznega onkološkega združenja ter Zlato medaljo Slovenskega onkološkega društva.

Profesor Plesničar je tesno povezan tudi z delovanjem Univerze Nova Gorica. Med letom 1998 in 2006 je bil član Senata, na podiplomskem študijskem programu Znanosti o okolju pa je bil dolga leta nosilec in predavatelj pri predmetu Rak in okolje. Predaval pa je tudi v sklopu predmeta Zdravstvena ekologija na univerzitetnem študijskem programu Okolje. Bil je aktiven član Fakultete za znanosti o okolju in član komisij za ocenjevanje in zagovore magistrskih del in doktorskih disertacij ter mentor več podiplomskim študentom.

Profesor Stojan Plesničar je ugleden in mednarodno uveljavljen raziskovalec in predavatelj. Bil je tudi zagovornik ideje o Univerzi na Goriškem ter s tem prizadevanj za preoblikovanje Politehnike Nova Gorica v Univerzo v Novi Gorici. S svojim delom je pomembno prispeval h kakovosti izobraževanja in ugledu Univerze v Novi Gorici.

Sodelavci Univerze v Novi Gorici mu ob častitljivem osebnem prazniku iskreno čestitamo in želimo vse najboljše!