Razpis za raziskovalce

17. marec 2015

Joint Research Centre je objavil razpis za nove raziskovalce.

Zahteve glede izobrazbe: zaključen najmanj 3-letni univerzitetni študij in

a. najmanj 5 let raziskovalnih izkušenj na enem od spodaj navedenih področij:
ALI

b. doktorat iz ene od spodaj navedenih področij:

biologija, kemija, biokemija, oceanografija, nanotehnologija, veterina, inženirske vede, matematika, fizika, računalništvo in informatika, statistika, ekonomija, politologija, družboslovne vede, pedagogika in andragogika, psihologija, geografija, varstvo okolja, agronomija, meteorologija, ekologija, gozdarstvo, geologija, hidrologija, medicina, farmacija, nutricionistika.

Več informacij na spletni strani.