Sodelavka Univerze v Novi Gorici predsednica Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja

18. marec 2015

V ponedeljek, 16. marca 2015, so člani Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) za predsednico sveta izvolili doc. dr. Suzano Žižek, sodelavko Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici.

Svet za trajnostni razvoj, ki je bil v začetku februarja ustanovljen na podlagi Zakona o varstvu okolja, obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja in pobude ministru, pristojnemu za okolje o stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini; strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja; zakonodajnemu urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja; delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja; posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja; pobudah javnosti; drugih vprašanjih na zaprosilo ministra ali na lastno pobudo.

Doc. dr. Suzana Žižek je od leta 2014 zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, kjer dela kot raziskovalka na področju ekotoksikologije v Laboratoriju za raziskave v okolju in poučuje predmete Kmetijstvo in okolje, Kopenski ekosistemi in Ekotoksikologija na Fakulteti za znanosti o okolju. Po izvolitvi je povedala, da bo kot predsednica Sveta po najboljših močeh delovala v dobro zaščite okolja in trajnostnega razvoja.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Doc. dr. Suzana Žižek.