Evropski teden mladih

19. marec 2015

Evropski teden mladih je pobuda Evropske komisije, ki v ospredje postavlja mlade – njihove potrebe, ideje in potenciale. Letos se bo na evropski ravni odvijal v obdobju od 27. aprila do 4. maja 2015.

V Sloveniji bo teden potekal od 4. – 10. maja, ko bo izvedenih več aktivnosti:

Delavnica Laboratorij idej, marec 2015
V večih državah članicah bodo organizirane delavnice Ideas Labs, na vsaki bo sodelovalo okoli 20 mladih. Delavnice bodo namenjene debati o eni izmed štirih tem, ki bo mladim najbližja (novi načini povečevanja možnosti za zaposlitev mladih; perspektivne podjetniške ideje za izboljšanje življenja mladih; kako spodbuditi udejstvovanje mladih v družbi; kako mlade vključiti v razvijanje pomembnih tem). Rezultat delavnice pa naj bi bil predlog / sporočilo s strani mladih, namenjen političnih odločevalcem.

Mednarodno srečanje nacionalnih delovnih skupin za izvajanje strukturiranega dialoga, 13. – 17. april 2015
Srečanje bo v sodelovanju z nacionalno agencijo programa Erasmus +: Mladi v akciji izvedel Mladinski svet Slovenije, namenjeno pa je članom nacionalnih delovnih skupin. Namen srečanja je evalvacija izvajanja strukturiranega dialoga v preteklosti ter prenosa dobrih praks med državami članicami na tem področju.

Posvet na temo socialnega vključevanja, maj 2015
Posvet je namenjen izmenjavi dobrih praks na področju vključevanja mladih z manj priložnostmi v mednarodne projekte, s poudarkom na programu Erasmus+: Mladi v akciji. Služil bo tudi kot predpriprava na mednarodno konferenco na to temo, ki bo izvedena predvidoma v novembru.

Evropski teden mladih se bo pričel z drugo evropsko konvencijo o mladinskem delu, ki bo potekala od 27. – 30. aprila v Bruslju. Na konvenciji bo približno 400 udeležencev preučevalo politiko in prakso v mladinskem delu ter pripravilo deklaracijo, katere priporočila bodo izhodišče za oblikovanje nove politične agende Sveta Evrope o mladinskem delu. Na konvenciji bo sodelovalo več kot 50 držav, v nacionalnih delegacijah pa bodo politični odločevalci, mladinski delavci in razskovalci s področja mladine.

Več informacij na spletni strani.