Razpis za nagrado Marketinški up 2015

26. marec 2015

Marketinški up je nagrada, ki jo podeljuje Akademska sekcija Društva za marketing Slovenije za najboljše zaključno pisno delo študentov na podiplomski ravni.

Sodelujejo lahko vsa magistrska dela, ki so nastala v enem ali dveh študijskih letih pred letnim rokom oddaje del in pred tem še nikoli niso sodelovala v izboru za nagrado marketinški up. Delo prijavi avtor naloge, po predhodni odobritvi mentorja in somentorja naloge.

Ob prijavi je potrebno oddati:
– povzetek magistrske naloge oziroma dela,
– kratko mnenje in obrazložitev mentorja,
– elektronsko verzijo naloge.

Rok za prijavo je 30. 4. 2015 na naslov info@dmslo.si s pripisom Marketinški up 2015.

Nagrada marketinški up 2015 bo podeljena v okviru 20. Slovenske marketinške konference, 26. 5. 2015 v Portorožu.

Več informacij na spletni strani.