Redni profesor za področje astronomije

27. marec 2015

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto rednega profesorja s področja astronomije.
Rok za prijavo: do 20. 4. 2015.

Od kandidatov/kandidatk pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, astronomije ali astrofizike,
  • da imajo akademski naziv redni profesor, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v naziv rednega profesorja na Univerzi v Novi Gorici;
  • da aktivno obvladajo slovenski jezik oziroma da bodo ustrezen nivo dosegli najkasneje v dveh letih;
  • da izpolnjujejo pogoje Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za nosilca raziskovalnih projektov;
  • visoko relevantnost področja raziskav in znanstveno odličnost.

Uspešen kandidat/kandidatka bo prevzel ključno vlogo v pedagoškem procesu na Fakulteti za aplikativno naravoslovje ter v raziskavah s področja astronomije in astrofizike, kjer bo razvil in vodil svojo raziskovalno skupino.

Obvezne priloge:

  • življenjepis;
  • motivacijsko pismo;
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj;
  • znanstvena in strokovna bibliografija;
  • dve priporočilni pismi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki. Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Vprašanja vsebinske narave naslovite na:
prof. dr. Samo Stanič, dekan
E-pošta: samo.stanic@ung.si
Tel: 05 3653 553

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si