Redni profesor za področje kulturne zgodovine

01. april 2015

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto rednega profesorja za področje kulturne zgodovine.
Rok za prijavo: do 24. 4. 2015

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja;
  • da imajo naziv redni profesor, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv;
  • da izpolnjujejo pogoje ARRS za nosilca raziskovalnih projektov;
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do šestih ur tedensko;
  • da bodo na Univerzo v Novi Gorici vpeljali raziskave na novih raziskovalnih področjih, ali da se njihovo raziskovalno delo vključuje v dejavnost obstoječih raziskovalnih skupin.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

  • življenjepis;
  • motivacijsko pismo in opis dosedanjih delovnih izkušenj;
  • znanstveno in strokovno bibliografijo;
  • dve priporočilni pismi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Vprašanja vsebinske narave naslovite na:
prof. dr. Katja Mihurko Poniž, dekanja
E-pošta: Katja.Mihurko.Poniz@ung.si
Tel: +386 5 33 15 264
Faks: +386 5 33 15 385

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si