V SPOMIN - IN MEMORIAM -

28. april 2015

DR. NIKOLA KALLAY (5.9.1942 – 20.4.2015)

Njegovo delo je tesno povezano z ustanovitvijo, razvojem in uveljavitvijo Univerze v Novi Gorici. Bil je član prvega senata Fakultete za znanosti o okolju, predhodnice Univerze v Novi Gorici, ter dolgoletni profesor na podiplomskem študijskem programu Znanosti o okolju.

Sodelavke in sodelavci Univerze v Novi Gorici družini izrekamo globoko sožalje.