UNESCO _ Razpis za zaposlovanje mladih strokovnjakov

07. maj 2015

Program je namenjen mladim diplomantom z različnih področij. Izbrani kandidati bodo z Unescom
sklenili pogodbo za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Kandidati na dan 31.12.2015 ne smejo biti starejši od 32 let in morajo imeti univerzitetno izobrazbo,
prednost bo specializacija na enem od naslednjih področij:
– načrtovanje, primerjava in reforma izobraževanja, področje človeških virov, MBA na področju
upravljanja s človeškimi viri, poslovna administracija;
– področje naravoslovja in tehnike;
– diploma na področju mednarodnega prava, pogodbenega prava, tržnega in upravnega prava;
– znanosti o okolju – varovanje okolja oz. ekologija in/ali upravljanje z okoljem (okoljsko načrtovanje
za trajnostni razvoj);
– družbene in oz. sociološke znanosti; družbene spremembe, politologija, mladi in medkulturni dialog, – komunikacijske in informacijske znanosti;
– znanosti na področju odnosov z državami članicami – mednarodni odnosi;
– proračun – diploma s področja računovodstva in/ali finančne analize, prednost imajo kandidati z
ACCA certifikatom.

Poleg navedenega osnovnega pogoja morajo kandidati odlično obvladati angleški ali francoski jezik.
Znanje obeh delovnih jezikov Unesca je prednost.

Rok za prijavo: 25. junij 2015

Več informacij v priponki.

Priponke