Predstavitev knjige Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature

08. maj 2015

Lepo vabljeni na predstavitev knjige prof. dr. Katje Mihurko Poniž Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature, ki bo potekala v torek, 19. maja 2015, bo ob 18. uri na Univerzi v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina.

Znanstvena monografija, ki je izšla v letu 2014 pri Založbi Univerze v Novi Gorici, obravnava zgodnje slovenske pesnice, pisateljice in dramatičarke (Josipino Turnograjsko, Luizo Pesjak, Pavlino Pajk, Marico Nadlišek Bartol, Zofko Kveder, Ljudmilo Poljanec, Vido Jeraj idr). Monografija ni le literarnozgodovinski pregled, temveč izpostavlja predvsem tiste avtorice, ki so slovensko književnost obogatile z vsebinskimi, formalni in stilnimi inovacijami. Prelome s paradigmo nacionalne literature so izpeljale tiste ustvarjalke, ki so sledile svoji lastni poetiki, četudi so jo sodobniki zavračali, in ki so zglede iskale tako pri evropskih kot slovenskih predhodnicah in sodobnicah. Zgodnje slovenske pisateljice, pesnice in dramatičarke so slovensko književnost obogatile s samozavestnim, vztrajnim in pogumnim dodajanjem novih tem, likov, pripovednih postopkov ter drugih formalnih in stilističnih posebnosti. Njihovo ustvarjanje se je napajalo v stiku z drugimi kulturami in literaturami, ki jih zaradi svoje svetovljanskosti niso čutile kot ogrožajoče. S tem so utrle pot svojim naslednicam in pokazale, da ima slovenska moderna doba tudi drugi spol.

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
GSM: 040 266 058
E: andreja.leban@ung.si