Javni razpis za vodstvo Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) 2015-2017

20. maj 2015

Obstoječi upravni odbor DMRS se s koncem letošnjega študijskega leta poslavlja, zato v DMRS na podlagi 21. člena statuta DMRS objavljajo javni razpis za vodenje DMRS v mandatu 2015-2017.

Na razpis se lahko prijavi vsak državljan republike Slovenije, ki je bodisi doktorski študent ali podoktorski raziskovalec in je mlajši od 35 let.

Zavedajo se pomena interdisciplinarnosti in doprinosa k delovanju celotne ekipe, zato DMRS razširja obseg svojega delovanja in potrebuje znanje ter izkušnje iz različnih panog; upravljanje družabnih omrežij, vodenje komunikacij z javnostmi, organiziranje dogodkov in priprava mnenj pri pravnih/etičnih vprašanjih. Omenjene kompetence so zaželene niso pa obvezne, saj verjamejo v prenos znanja med člani in s tem krepitev mehkih veščin.

Kandidati za vodenje društva ali sodelovanje v upravnem odboru pošljite kratek življenjepis ter motivacijsko pismo z vašo vizijo nadaljnjega dela DMRS (največ 1 stran) na email drustvo@dmrs.eu z zadevo Kandidatura za UO DMRS.

Več informacij na spletni strani.