Državno tekmovanje za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja

12. junij 2015

Tekmovanje je namenjeno diplomantom, študentom ter predavateljem terciarnega izobraževanja. Ti lahko na izbor v dogovoru z izobraževalno ustanovo prijavijo diplomske naloge in projekte, izdelane v študijskih letih 2013/2014 in 2014/2015.

Na natečaj sprejemamo diplomske naloge in projekte s področja inovacij, izboljšav in dobrih praks ter produktov, ki so kakorkoli povezani z vzdrževanjem. Vsebine, teme in cilji so lahko raziskovalni ali aplikativni.

Teme so lahko s področja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, komunale, gradbeništva, računalništva in drugih naravoslovnih ved. Nanašajo se lahko na: vzdrževanje sistemov, inovacije in nadgradnje (izboljšave) sistemov, investicije v povezavi z vzdrževanjem, rekonstrukcije in remonte, preventivno vzdrževanje, (samo)zaposlovanje na področju vzdrževanja, vzdrževanje po stanju, menedžment in vzdrževanje, avtomatizacijo proizvodnje in vzdrževanje, CAM, CAD, CAE, učinkovitost v vzdrževanju in še posebej URE, OVE, IKT, meritve in vzdrževanje, certifikate (kakovosti) na področju vzdrževanja, servisno dejavnost, strokovno terminologijo in vzdrževanje, analizo zanesljivosti, uporabo inženirskih metod pri vzdrževanju (npr. TPM) in podobno.

Diplomante in nosilce projektov prosimo, da svoje izdelke prijavijo najkasneje do 31. 7. 2015.

Več informacij na spletni strani.