Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016

01. julij 2015

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je 30. 6. 2015 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016.

Rok prijave:
– za dijake 4. 9. 2015
– za študente 7. 10. 2015

Vrednost razpisa: 2.800.000,00 EUR.

Predmet razpisa: prva dodelitev Zoisove štipendije (v nadaljevanju: štipendija) za posamezno raven izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016. Štipendijo po tem razpisu lahko uveljavljajo tisti, ki:
– v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala;
– prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne.

Pogoji: Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh.
Kot šolski oz. študijski uspeh štejejo:
– zlata matura v Republiki Sloveniji ob prehodu iz srednje šole na študij,
– uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali
– ustrezna povprečna ocena.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu. Besedilo javnega razpisa in potrebni obrazci so na voljo na spletni strani, možno jih je prevzeti tudi osebno na javnem skladu v poslovnem času.

Oddaja vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija – novi«.

Več informacij na spletni strani.