Evropska mladinska nagrada 2015

07. julij 2015

Inovativni študenti in mladi, stari manj kot 30, so vabljeni, da prijavijo projekte, ki naslavljajo eno izmed naslednjih šestih kategorij.

Kategorije so:
– zdravo življenje: hrana, zdravje;
– pametno učenje: izobraževanje, e-spretnosti, znanost;
– povezovanje kultur: umetnost, igre, raznolikost;
– zeleno: trajnostna energija, mobilnost, urbani razvoj;
– aktivno državljanstvo: svobodno novinarstvo, odprta vlada, socialna kohezija;
– denar je pomemben: finančna pismenost, zaposlovanje, pametno potrošništvo.

Rok za oddajo prijav je 15. julij 2015.

Več informacij najdete na spletni strani.