Asistent z doktoratom s področja znanosti o materialih

25. avgust 2015

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom s področja znanosti o materialih.
Rok za prijavo: do 3. 9. 2015

Od kandidatov/kandidatk pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije ali znanosti o materialih,
  • da je opravil zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1.1.2013 do 31.5.2015,
  • da je vpisan v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Izbrani kandidat bo opravljal naslednja dela in naloge iz raziskovalno razvojnega področja:

  • sinteza topoloških izolatorjev
  • strukturna in elektronska karakterizacija topoloških izolatorjev

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v javni razpis „Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti“ v letu 2015.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev. Zaposlitev se izvede le v primeru, da bo delodajalec izbran na javnem razpisu „Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti“ v letu 2015.

Vlogi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

  • življenjepis,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo,
  • dokazilo o izobrazbi,
  • potrdilo, da je kandidat vpisan v evidenco brezposlenih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si