Razpis štipendij in nagrad za izjemne dosežke občine Ajdovščine

18. september 2015

Občina Ajdovščina je objavila razpis za dodelitev štipendij za dijake in študente ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov. Rok za prijavo je 20. 10. 2015.

Občina Ajdovščina za šolsko leto 2015/2016 razpisuje:

1. 2 štipendiji za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, in sicer 1 štipendijo za poklic logopeda (klinični logoped, logoped za individualno govorno terapijo) ter 1 štipendijo za poklic zdravnika (specialist družinske medicine) ali zobozdravnika;

2. 10 občinskih štipendij za dijake oziroma študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin;

3. nagrade za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov na področju znanosti, kulture, umetnosti ter uspehov na področju izobraževanja.

Več informacij najdete na spletni strani.