Asistent z doktoratom s področja splošnega jezikoslovja in slovenistike

23. november 2015

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta z doktoratom s področja splošnega jezikoslovja in slovenistike. Rok za prijavo: do 15.12.2015

Kandidat bo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika (www.ung.si/ckzj) opravljal raziskovalno delo iz generativne slovenske skladnje in usvajanja jezika: samostojno raziskovalno delo na omenjenih tematikah, organizacija testiranj, testiranje otrok, analiza podatkov. Kandidat bo v okviru programa Slovenistika vodil tudi vaje pri več predmetih iz sklopa Slovenski jezik ter pri Splošnem jezikoslovju, Pragmatiki, Jezikovnosvetovalnem seminarju, Psiholingvistiki. Lokacija zaposlitve je Nova Gorica. Terensko raziskovalno delo bo kandidat deloma opravljal izven lokacije zaposlitve.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas za obdobje od 1. januarja 2015 do 30. septembra 2015.

Od kandidatov pričakujemo:

  • CV, ki izpričuje kompetence v jezikoslovju, eksperimentalnem jezikoslovju in slovenistiki ter izkušnje s poučevanjem predmetov z vsebinami, sorodnimi vsebinam zgoraj naštetih predmetov
  • doktorat z relevantnega področja
  • znanje angleščine za potrebe raziskovalnega dela
  • znanje slovenščine na ravni maternega govorca (zaradi testiranja otrok)

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

  • spremni dopis
  • kopijo potrdila o doktorskem nazivu
  • CV (z bibliografijo in z izkazom relevantnih pedagoških izkušenj)

Za dodatne informacije lahko pišete na rok.zaucer@ung.si.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslov:
tea.stibilj.nemec@ung.si z oznako 'zaposlitev – CKZJ – postdok – 2015’ v polju 'zadeva’.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si