Znanstvena konferenca Škrabčevi dnevi 9 na Univerzi v Novi Gorici

08. december 2015

Univerza v Novi Gorici in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Raziskovalna postaja v Novi Gorici, 11. decembra 2015 prirejata enodnevno znanstveno konferenco Škrabčevi dnevi 9.

Gre za jezikoslovno konferenco, ki je usmerjena na jezikoslovje, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop in metodologijo. S takšno splošno usmeritvijo poskušajo Škrabčevi dnevi po vzoru srečanj krovnih jezikoslovnih združenj v Nemčiji, Kanadi, ZDA itd. zapolniti vrzel, ki jo v Sloveniji puščajo druge jezikoslovne konference, saj med temi ni krovnega srečanja, ki ne bi bilo omejeno ali samo na določeno podpodročje jezikoslovja, na določen teoretični pristop ali na posamezen preučevani jezik.

V 2 vabljenih in 10 izbranih predavanjih bodo jezikoslovci s slovenskih in tujih raziskovalnih ustanov predstavili svoje raziskave, ki se posvečajo skladenjskim, morfološkim, pomenoslovnim, diskurznim in leksikografskim vprašanjem slovenščine, slovenskega znakovnega jezika in drugih jezikov. Predavatelji prihajajo z Univerze v Benetkah, Univerze v Gradcu, Univerze v Mariboru, Univerze v Novi Gorici, Univerze Utrecht, Univerzitetnega kolidža London/Univerze v Zagrebu in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

Konferenca bo potekala v prostorih Univerze v Novi Gorici na Vipavski 13, Rožna Dolina, Nova Gorica. Pozdravni nagovor ob 9.30 uri bosta imela doc. dr. Rok Žaucer, vodja Centra za kognitivne znanosti Univerze v Novi Gorici, in doc. dr. Danila Zuljan Kumar, predstojnica Raziskovalne postaje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Novi Gorici.

Več informacij o konferenci, vključno s programom in povzetki predavanj, je na voljo na spletni strani “http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/”

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Doc. dr. Rok Žaucer, vodja Centra za kognitivne znanosti Univerze v Novi Gorici.
Doc. dr. Danila Zuljan Kumar, predstojnica Raziskovalne postaje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Novi Gorici.