Docent s področja matematike

22. december 2015

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto docenta s področja matematike.
Rok za prijavo: do 2. 2. 2016

Od kandidatov/kandidatk pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti iz ustreznega področja,
  • da imajo naziv docent, izredni ali redni profesor, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv,
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do šestih ur tedensko.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija,
  • imena in kontaktne podatke dveh referenc.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si