Docent s področja vinogradništva

18. april 2016

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto docenta s področja vinogradništva.
Rok za prijavo: do 16. 5. 2016

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja Agronomija (ali podobno),
 • da imajo pogoje za naziv docent za področje vinogradništva na Univerzi v Novi Gorici,
 • da razpolagajo s praktičnimi in teoretičnimi znanji s področja agronomije/vinogradništva, ter iz uporabe najmodernejših analitskih tehnik v agronomiji/živilstvu,
 • da imajo mednarodne delovne izkušnje,
 • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do šestih ur tedensko pri predmetih povezanih z vinogradništvom na Univerzi v Novi Gorici,
 • da bodo strokovno sodelovali pri organizaciji dela na vinogradniškem posestvu Univerze v Novi Gorici,
 • da imajo izkušnje pri pridobivanju in izvajanju, zaželjeno tudi pri vodenju raziskovalnih projektov,
 • da bodo aktivno sodelavali pri obstoječem in bodočem raziskovalnem delu Centra za raziskave vina,
 • da imajo aktivno znanje angleškega jezika,
 • da imajo sposobnost in željo za delo v skupini.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
 • znanstveno in strokovno bibliografijo v elektronski obliki.

Predviden nastop dela 15.11.2016, zaposlitev za določen čas dveh let.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si