Strtokovni sodelavec s področja analizne kemije

14. junij 2016

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto strokovnega sodelavca s področja analizne kemije.
Rok za prijavo: do 10. 7. 2016

Od kandidatov pričakujemo:

  • najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ali 1. bolonjsko stopnjo
  • poznavanje instrumentacije za kemijsko analizo in izkušnje na področju razvoja in validacije analiznih metod
  • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu
  • znanje angleškega jezika
  • 2 leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih

Izbrani kandidat bo opravljal strokovna in tehnična dela, sodeloval na raziskovalnih programih in projektih in v pedagoškem procesu, vzdrževal raziskovalno in drugo opremo v Laboratoriju za raziskave v okolju.

Predviden nastop dela 1.8.2016, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za polovični delovni čas (20 ur tedensko), z možnostjo povišanja odstotka zaposlitve v primeru potreb na novih projektih.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si