Podoktorski sodelavec s področja kemije materialov za okoljske tehnologije

14. julij 2016

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskga sodelavca s področja kemije materialov za okoljske tehnologije.
Rok za prijavo: do 12. 8. 2016

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja kemije, materialov ali znanosti o okolju
  • da imajo znanje in izkušnje s področja anorganske sinteze in fotokatalize
  • da bodo prevzeli tudi pedagoške obveznosti

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v aplikativni ARRS projekt z naslovom »Termo- in foto-aktivne prevleke za okna« (vodja projekta prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar) ter flamsko-slovenski projekt z naslovom »Razvoj naprednega TiO2 fotokatalizatorja za razgradnjo organskih onesnažil v odpadni vodi«. Raziskovalno delo podoktorskega sodelavca na projektih bo zajemalo razvoj funkcionaliziranih TiO2 fotokatalizatorjev na ustreznih nosilcih, ki bodo delovali pod sončno svetlobo, in fotokatalitske teste sintetiziranih kompozitov za uporabo v obliki samočistilnih tankih plasti na oknih ter za čiščenje odpadne vode, onesnažene s tekstilnimi barvili ali drugimi organskimi onesnažili. Aktivno bo sodeloval s projektnimi partnerji pri razvoju novih fotokatalitskih in termokromnih prevlek na različnih podlagah ter pri razvoju postopkov nanosa za ciljni aplikaciji.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Predviden nastop dela 1.9.2016, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si