Univerza v Novi Gorici dobila Akademijo umetnosti

26. september 2016

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici je postala Akademija umetnosti, s čimer je Slovenija dobila prvo univerzitetno umetniško akademijo po l. 1945.

Akademija umetnosti je bila kot Visoka šola za umetnost na Univerzi v Novi Gorici ustanovljena leta 2008, le-ta pa je nastala na podlagi petnajstletnih izkušenj Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Ne gre torej za novonastalo, temveč za šolo z 22-letno kontinuirano razvojno linijo. Temeljna dejavnost akademije je raziskovanje umetnosti v njenih pojavnostih v sodobni družbi, njeno preizpraševanje v odnosu do drugih segmentov družbe ter ustvarjanje pogojev za srečevanja likovnih, filmskih ter intermedijskih umetnosti in praks, kreativnih industrij, do praks vsakdanjega življenja in družbe. Kar je posebna značilnost Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici je aktivno raziskovanje potencialov, ki jih ponuja prav to izrazito interdisciplinarno okolje, ki ga ustvarjamo na Univerzi v Novi Gorici.

Akademijo najdemo v prostorni palači Alvarez v centru Gorice, kamor se je leta 2012 preselila na povabilo goriških deželnih oblasti. Tesna povezava med Novo Gorico na slovenski strani in Gorico kot sosedo/dvojčico omogoča študentom raznolike načine sodelovanja tako v regiji kot tudi v sklopu mednarodnih izmenjav.

Na Akademiji umetnosti se izvaja prvostopenjski program Digitalne umetnosti in prakse ter njegova drugostopenjska nadgradnja – magistrski program Medijske umetnosti in prakse. Razvoj slednjega je skozi mednarodni projekt ADRIART podprla Evropska komisija. V sklopu vertikale študentje prehajajo med okolji in nosilnimi moduli animacije, filma, fotografije, novih medijev, sodobnih umetniških praks ter scenskih prostorov. Tako kot tudi sicer na celotni univerzi daje akademija velik poudarek mednarodni vpetosti študentov in mentorjev. V sklopu rednih študijskih izmenjav ali pa krajših projektov se študentje gibljejo med partnerskimi univerzami v Gorici, Lizboni, Oslu, Reki, Budimpešti, Gradcu, Manchestru, Vilniusu ali Turkuju. Ravno tako je akademija študente in mentorje teh univerz gostila v Gorici, kjer so skupaj z domačimi študenti udejanjili več projektov in filmov, povezanih z lokalno tematiko, ki smo jih tudi javno predstavili.

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici nadaljuje relativno dolgo linijo raziskovanja novih oblik in metod izobraževanja na področju umetnosti, ki se je začela sočasno z nastankom nove države Slovenije. Vsaka od predhodnic se je izrazito ukvarjala s povezanostjo z lokalnim okoljem, od preselitve v Novo Gorico in Gorico se je v obmejnem območju že dobro vpela tudi Visoka šola za umetnost, z Akademijo umetnosti pa tu želimo še korak naprej: postati regionalni povezovalni subjekt, sodelujoči, tvorni člen kulturnega življenja na meji, s tesnim sodelovanjem na obeh straneh meje. Ob tem seveda zajadrati na valu mednarodnega delovanja, ki smo ga skozi leta že vzpostavili, a se njegovi pravi potenciali šele kažejo in odpirajo. V viziji prihodnosti novonastale akademije želimo še bolj suvereno delovati v smeri vseh zastavljenih ciljev. Razširiti želimo sodelovanja s partnerji, ki ta raziskovanja lahko kakovostno podprejo ter ponudijo študentom poklicno pot tudi v razvijajočih se kreativnih industrijah. Poglobiti želimo sodelovanja v razširjenih poljih umetnosti ter ojačati že vzpostavljena sodelovanja umetnosti z znanostjo, kar odlično omogoča prav okolje Univerze v Novi Gorici.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si

Foto: Daša Sirk
Foto: Arhiv VŠU
Foto: Miha Godec