Na Univerzi v Novi Gorici študira 40% tujih študentov

29. november 2016

Univerza v Novi Gorici postaja vedno bolj mednarodno usmerjena izobraževalna institucija. Posebej smo ponosni na dejstvo, da so naši dodiplomski in podiplomski študijski programi zanimivi za tuje študente s celega sveta.

V akademskem letu 2016/2017 predstavljajo tuji študenti kar 40% študentske populacije. Trenutno imamo na študijskih programih prve stopnje 33%, na študijskih programih druge stopnje 45% ter na študijskih programih tretje stopnje kar 57% tujih študentov, ki prihajajo iz dvainštiridesetih različnih držav tako iz Evrope kot tudi iz drugih celin. Prav tako postaja Univerza privlačno okolje za tuje znanstvenike in profesorje, zato število zaposlenih strokovnjakov iz drugih držav nenehno narašča in v tem trenutku dosega že 30% števila vseh zaposlenih.

V študijskem letu 2016/2017 se je močno povečal interes kandidatov iz tujine za študij na Poslovno-tehniški fakulteti. Študenti, ki so se letos prvič vpisali na to fakulteto, prihajajo iz desetih držav. Med njimi po številčnosti najbolj izstopa skupina študentov iz Nepala. V preteklem tednu jih je v Novo Gorico prispelo sedemindvajset, od tega kar petindvajset na izredni študij prve stopnje Gospodarskega inženiringa ter dva na izredni študij druge stopnje Gospodarskega inženiringa. Njihovi prvi vtisi so odlični. Zelo so hvaležni za prijaznost in podporo, ki so je deležni pri vključevanju v novo okolje tako na Univerzi kot v domovih, kjer so nastanjeni. Pri tem jim pomagajo tudi prostovoljci iz vrst študentov Univerze v Novi Gorici, ki so jim posredovali številne koristne informacije, poleg tega pa so jih naučili tudi že prvih besed v slovenskem jeziku.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Nepalski študenti na Univerzi v Novi Gorici. Foto: Adriana Pisk