Univerza v Novi Gorici in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano podpisala sporazum o sodelovanju

16. december 2016

V petek, 16. decembra, sta Univerza v Novi Gorici (UNG) in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) podpisala sporazum o sodelovanju na raziskovalno znanstvenem, razvojnem in pedagoškem področju.

Obe inštituciji, ki že vrsto let izkazujeta svojo strokovno odličnost, ki je priznana tudi v mednarodnem prostoru, s podpisom sporazuma o sodelovanju izražata skupni interes za vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na tistih področjih dela, v katerih se dejavnosti dopolnjujejo.

Vsebine raziskovalnega dela in razpisani študijski programi Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici so podobni aktivnostim, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano.

Zato so cilji povezovanja obeh ustanov na formalni ravni predvsem v:

  • Sodelovanju na projektnih prijavah na razpise na nacionalni ravni, na razpise za čezmejne, makroregijske ter druge večje evropske projekte.
  • Sodelovanju raziskovalcev obeh inštitucij pri raziskovalnem delu.
  • Sodelovanju pri izobraževanju na področju okolja, zdravja in hrane.
  • Sodelovanju na področju laboratorijske analitike povezane z okoljem in zdravjem.
  • Mentoriranju in izvajanju študijskih praks študentov UNG na NLZOH.
  • Souporabi opreme obeh inštitucij za strokovno razvojno, raziskovalno in izobraževalno dejavnost.
  • Izmenjavi znanj pri uvajanju inovativnih tehnologij v procese obeh inštitucij.
  • Organiziranju ciljnega pedagoško-andragoškega izobraževanja za potrebe NLZOH.

Ob boljših možnostih za pridobivanje evropskih sredstev namenjenih projektnemu in izobraževalnemu delu pričakujemo, da se bodo rezultati našega povezovanja izkazali v novih preiskovalnih metodah, v izboljšanih merilnih tehnikah v izpopolnjenih okoljskih tehnologijah ter v učinkovitejšem prenosu znanj v gospodarstvo.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi