Prevzem gospodarskega dela dvorca Lanthieri

16. december 2016

Danes sta rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in župan Občine Vipave mag. Ivan Princes podpisala dogovor o načinu uporabe prostorov dvorca Lanthieri. S podpisom dogovora je Univerze v Novi Gorici prevzela v upravljanje celoten dvorec Lanthieri.

Univerza v Novi Gorici je pridobila dodatnih 4000 m2 površin za naslednjih 85 let. Vrednost naložbe v drugi in tretji del dvorca je znašala 3,8 milijona evrov, od katerih je 77 odstotkov dala država skupaj z evropskimi sredstvi, petino pa je prispevala vipavska občina. Univerza v Novi Gorici bo prostore namenila predavalnicam ter raziskovalnim laboratorijem Fakultete za znanosti o okolju in Laboratorija za razikave v okolju ter za apartmaje za gostujoče profesorje. V kletnih prostorih bo Občina Vipava v sodelovanju z Goriškim muzejem uredila muzej vinogradništva in vinarstva.

Od leta 2013 ima Univerza v Novi Gorici v najemu tudi rezidenčni del dvorca Lanthieri v katerem imajo svoje prostore Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Center za raziskave vina ter Center za biomedicinske znanosti in inženiring. Poleg tega v dvorcu potekajo tudi svečani in protokolarni dogodki univerze.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Mag. Ivan Princes, župan Občine Vipava (levo) in prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici (desno).
Gospodarski del dvorca Lanthieri v Vipavi.