Podoktorski sodelavec s področja fizike

16. januar 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike.
Rok za prijavo: 3. 2. 2017

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja fizike,
  • da imajo praktične izkušnje z ultra-hitrimi laserskimi sistemi in dokazano usposobljenost na področju vzpostavitve časovno-ločljivih poskusov na magnetnih vzorcih,
  • da bodo prevzeli tudi pedagoške obveznosti,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen/a v naslednja raziskovalna dela:

  • razvoj eksperimentalne komore svetlobnega vira Citius,
  • pomoč uporabnikom svetlobnega vira Citius pri pripravi poskusov,
  • razvoj svoje raziskovalne linije na področju znanosti o materialih.

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno z izvolitvijo prevzel/a tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Predviden nastop dela 15.2.2017, zaposlitev za določen čas enega leta in krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec
phone: 05 33 15 261
e-mail: tea.stibilj.nemec@ung.si