Podoktorski sodelavec s področja biotehnologije

19. januar 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja biotehnologije.
Rok za prjavo: 3. 2. 2017

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja biotehnologije ali molekularne biologije,
  • da imajo znanje in izkušnje s področja biologije raka in poznavanje tehnik celičnih kultur, kloniranja in mutageneze, imunskih tehnik (ELISA, IF, FACS), produkcije rekombinantnih proteinov in tehnike “phage display”,
  • zaželjeno je poznavanje dela z nanotelesci, “phage display” z uporabo intaktnih celic (sesalčje celice, bakterije, mikroalge) ter izkušnje z izolacijo in karakterizacijo zunajceličnih veziklov – eksosomov,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat/kandidatka bo poleg tega odgovoren za biofizikalno karakterizacijo rekombinantnih polipeptidov, ki jo bo v določenem delu izvajal v laboratorijih projektnih partnerjev. Od kandidata se pričakuje sposobnost timskega dela in pripravljenost za izvajanje laboratorijskih vaj oz. vodenje raziskovalnega dela študentov in gostujočih raziskovalcev.

Predviden nastop dela 15.2.2017, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec
phone: 05 33 15 261
e-mail: tea.stibilj.nemec@ung.si