Asistent s področja kemije materialov za okoljske tehnologije

09. februar 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta s področja kemije materialov za okoljske tehnologije.
Rok za prijavo: zaključeno 4.4.2017.

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo univerzitetno izobrazbo s področja kemije, materialov ali znanosti o okolju,
  • da imajo znanje in izkušnje s področja anorganske sinteze in fotokatalize,
  • da bodo prevzeli tudi pedagoške obveznosti.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v flamsko-slovenski projekt z naslovom »Razvoj naprednega TiO2 fotokatalizatorja za razgradnjo organskih onesnažil v odpadni vodi«. Raziskovalno delo asistenta na projektu bo zajemalo razvoj funkcionaliziranih TiO2 fotokatalizatorjev na ustreznih nosilcih, ki bodo delovali pod sončno svetlobo, in fotokatalitske teste sintetiziranih kompozitov za čiščenje odpadne vode, onesnažene s tekstilnimi barvili ali drugimi organskimi onesnažili. Aktivno bo sodeloval s projektnimi partnerji pri razvoju novih fotokatalitskih materialov ter pri razvoju postopkov nanosa za ciljno aplikacijo.
Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Predviden nastop dela 15.7.2017, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Priponke

Dodatne informacije

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec
phone: 05 33 15 261
e-mail: tea.stibilj.nemec@ung.si