Docent s področja kemije

21. april 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja kemije.
Rok za prijavo: 20. 5. 2017

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja kemije ali sorodnih ved,
  • da imajo znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področju fizikalne, analizne, anorganske kemije ali znanosti o materialih,
  • da imajo naziv docent, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv,
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do šestih ur tedensko.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen raziskovalno delo Laboratorija za raziskave materialov (http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-raziskave-materialov/) (http://www.ung.si/~mvalant/index.html)
Deloval bo na področju eksperimentalnega študija kemije površin funkcionalnih materialov.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Nastop dela po dogovoru.
Zaposlitev je za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
phone: 05 33 15 261
e-mail: tea.stibilj.nemec@ung.si