Predavanje v okviru Znanstvenega večera

12. maj 2017

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imel prof. Alain Deloire (Montpellier SupAgro, Francija), z naslovom “Odkrivanje mističnosti terroir-ja”.

Predavanje v okviru cikla »Znanstveni večeri« bo potekalo v sredo, 24. maja 2017, ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Sledil bo razgovor predavateljem, ki ga bo moderirala doc. dr. Melita Sternad Lemut, vodja Centra za raziskave vina na Univerzi v Novi Gorici.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Koncept terroir je kompleksen pojem, saj vključuje poleg podnebja in prsti tudi aktivnosti posameznikov, socialnih združb in navsezadnje tudi načine obdelovanja kmetijskih površin. Ideja označevanja geografskega porekla je pomembna za izdelke z razpoznavnimi geografsko specifičnimi lastnostmi. Vrednotenje vpliva terroir-ja, ne le z okusom, temveč tudi z drugimi parametri (kot je npr. socio-ekonomski razvoj regije) je pomembno pri zagovarjanju in utemeljevanju pristnosti na področju intelektulane lastnine, mednarodnih trgovskih pravil in konkurenčnosti. Določitev vpliva terroir-ja pri živilih kmetijskega izvora ni težavno le za strokovnjake, ampak tudi za potrošnike, ki so jim všečnost in tipičnost proizvoda ali njuno pomanjkanje edini kriterij ocenjevanja geografskega porekla. Zavedati se namreč moramo, da sta zaznani okus in vonj parametra, ki skupaj z okoljem in posameznikovim doživetjem vplivata na zaznavanje proizvoda in celotno doživetje produkta. Kot kaže, je porast pomena koncepta terroir skozi zgodovino močan signal njegove socio-ekonomske pomembnosti. Kakšna je povezava med proizvodom in njegovim terroir-jem? Ali je to razmerje nemogoče opredeliti?

Priponke

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si