Sodelavec Univerze v Novi Gorici dobitnik Preglove nagrade za izjemne dosežke

14. junij 2017

V torek, 13. junija 2017, so na Kemijskem inštitutu podelili Preglovi nagradi za izjemne dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved.

Med letošnjim nagrajenci je prof. dr. Gregor Mali, zaposlen na Kemijskem inštitutu, ter izredni profesor fizike na Fakulteti za naravoslovje in Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.

Kot so zapisali v obrazložitvi je komisija prof. dr. Gregorja Malija prepoznala kot prodornega raziskovalca, ki s svojo znanstveno odličnostjo in originalnostjo pomembno prispeva k znanstveno-raziskovalnemu delu. S svojim raziskovalnim delom v zadnjih petih letih je v zakladnico znanja pomembno prispeval nova spoznanja na področju strukturne karakterizacije materialov.

Obrazložitev nagrade:
Dr. Gregor Mali, zaposlen na KI, sodi med najprodornejše slovenske raziskovalce na področju študij atomske zgradbe materialov kot so kovinsko-organski porozni materiali za shranjevanje energije in baterijskih materialov, ki temeljijo na žveplu in lahkih kovinah. Sloves odličnega in mednarodno uveljavljenega raziskovalca je dosegel na področju razvoja in uporabe NMR pri raziskavah materialov. V slovenski prostor je vpeljal metode visoke ločljivosti za NMR spektroskopijo v trdnem. Svoje študije in raziskovalno delo je oplemenitil z računskimi metodami, s katerimi je mogoče napovedati parametre in jih primerjati z eksperimentalno izmerjenimi vrednostmi. S takim pristopom, ki ga poznamo pod imenom NMR kristalografija, je omogočil celostni pristop pri določanju zgradbe materialov. Izsledki raziskav dr. Gregorja Malija so bili v zadnjih petih letih objavljeni v 33 znanstvenih člankih v visoko kvalitetnih revijah. O odličnosti in aktualnosti njegovega znanstveno-raziskovalnega dela priča tudi 14 vabil za predavanja na domačih in mednarodnih konferencah.
Veliko časa namenja vzgoji mladih. Delno je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici kot izredni profesor fizike, kjer svoje bogate izkušnje prenaša na diplomante, magistrante in doktorante. Kot mednarodno uveljavljen strokovnjak na področju NMR spektroskopije v trdnem je pomemben sodelavec Nacionalnega NMR centra na KI.
Komisija je v vlogi in opusu dr. Gregorja Malija prepoznala prodornega raziskovalca, ki s svojo znanstveno odličnostjo in originalnostjo pomembno prispeva k znanstveno-raziskovalnemu delu. S svojim raziskovalnim delom v zadnjih petih letih je v zakladnico znanja pomembno prispeval nova spoznanja na področju strukturne karakterizacije materialov.

Prof. dr. Gregorju Maliju iskreno čestitamo!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Foto: Jernej Stare
Z leve: prof. dr. Gregor Anderluh, prof. dr. Stanislav Gobec, prof. dr. Gregor Mali in dr. Aleš Rotar (Foto: Jernej Stare)