Podoktorski sodelavec s področja kemije

21. junij 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemije.
Rok za prijavo: do 10. 8. 2017

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja kemije ali sorodnih ved,
  • da imajo znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področju fizikalne, analizne, anorganske kemije ali znanosti o materialih,
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do deset ur tedensko.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen raziskovalno delo Laboratorija za raziskave materialov (http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-raziskave-materialov/) (http://www.ung.si/~mvalant/index.html)
Deloval bo na področju eksperimentalnega študija kemije površin funkcionalnih materialov.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Nastop dela po dogovoru.
Zaposlitev je za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si