Lektor s področja angleškega jezika

30. avgust 2017

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto lektorja s področja angleškega jezika.
Rok za prijavo: do 15.9.2017

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo s področja angleškega jezika,
  • da imajo naziv lektor, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv,
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do deset ur tedensko.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Predviden nastop dela 1. 10. 2017, zaposlitev za določen čas enega leta in krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si