Lektor s področja italijanski jezik

06. september 2017

Univerza v Novi Gorici išče primernega kandidata / kandidatko za lektorja s področja italijanski jezik.
Rok za prijavo: do 22.9.2017

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo s področja italijanskega jezika,
  • da imajo naziv lektor, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv.

Prednost imajo kandidatke in kandidati, ki jim je italijanščina materni jezik.
Prednost je tudi znanje angleščine.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili avtorsko oz. podjemno pogodbo za 120 pedagoških ur v letu 2017/18.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov: tea.stibilj.nemec@ung.si
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si