Program dvojne doktorske diplome na podiplomskem študijskem programu Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine

07. september 2017

Univerza v Novi Gorici in Univerza Iuav iz Benetk bosta začeli izvajati program dvojne doktorske diplome na podiplomskem študijskem programu Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine 3. stopnja.

Z novim akademskim letom 2017/2018 bosta na podlagi podpisanega sporazuma Univerza v Novi Gorici in Univerza Iuav iz Benetk (Università Iuav di Venezia) začeli s programom dvojne doktorske diplome na podiplomskem študijskem programu Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine 3. stopnje, ki ga izvajata Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici in Šola za doktorske študije Univerze Iuav iz Benetk (School of Doctoral Studies of the Università Iuav di Venezia).

Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici v okviru doktorskega študija Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine in Šola za doktorske študije Univerze Iuav iz Benetk izvajata doktorske študijske programe, ki se dopolnjujejo, zato sta univerzi že dolgo močno povezani. Že od leta 2005 izvajata skupni enoletni mednarodni program za izpopolnjevanje na področju varstva, planiranja in upravljanja dediščine. V skladu z evropskimi smernicami in načeli bolonjske reforme sta se univerzi zato odločili, da bosta sedaj sodelovali na področju izmenjave študentov, raziskovalcev in predavateljev tudi na stopnji doktorskega študija.

Sodelovanje pri izvajanju dvojne doktorske diplome bo izrazito popestrilo ponudbo raziskovalnih in pedagoških vsebin ter omogočalo izmenjavo mednarodnih strokovnjakov in mladih raziskovalcev, kar bo dodatno okrepilo privlačnost doktorskega študija. K temu bo pripomogla tudi možnost spoznavanja drugačnega kulturnega, zgodovinskega in naravnega okolja, saj sta univerzi glede na zanimivi poziciji izvajanja programov, v dvorcu Lanthieri v Vipavi in v zgodovinskem centru Benetk, zelo specifični in privlačni.

Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na domači univerzi in predpisani minimalni nabor obveznosti na sodelujoči univerzi, bosta doktorsko diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi Gorici kot Univerza Iuav iz Benetk.

Študenti Univerze v Novi Gorici kot matične univerze morajo ob vpisu poleg dokazil o izpolnjenih pogojih za vpis na podiplomski študijski program Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine 3. stopnja predložiti tudi dokazilo o znanju angleškega jezika in motivacijsko pismo. Za pridobitev dvojne doktorske diplome bodo morali opraviti študijske obveznosti na Univerzi v Novi Gorici in na Univerzi Iuav ter uspešno zagovarjati disertacijo pred skupno komisijo obeh univerz.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si