Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2017

09. oktober 2017

Predmet javnega razpisa je izbira mladega raziskovalca, ki se bo v letu 2017 začel usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranem mentorju na raziskovalnem področju.
Razpis je odprt do zasedbe mesta.

RAZISKOVALNO PODROČJE:

MATERIALI – eno mesto pri mentorju prof. dr. Mladenu Franku (optotermične metode za karakterizacijo naprednih materialov)

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge stopnje ali znanstveni magisterij iz širšega področja prijave,
  • imajo povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela),
  • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva);
  • so že vpisani na doktorski študij ustrezne smeri.

Podrobnejši pogoji za MR: 113. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp

Kandidati/ke pošljejo prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si