Škrabčevi dnevi 10

16. oktober 2017

Univerza v Novi Gorici, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Raziskovalna postaja v Novi Gorici ter Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU so 13. oktobra 2017 priredili enodnevno znanstveno konferenco Škrabčevi dnevi 10.

Gre za jezikoslovno konferenco, ki je usmerjena na jezikoslovje, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop in metodologijo. S takšno splošno usmeritvijo poskušajo Škrabčevi dnevi po vzoru srečanj krovnih jezikoslovnih združenj v Nemčiji, Kanadi, ZDA itd. zapolniti vrzel, ki jo v Sloveniji puščajo druge jezikoslovne konference, saj med temi ni krovnega srečanja, ki ne bi bilo omejeno ali samo na določeno podpodročje jezikoslovja, na določen teoretični pristop ali na posamezen preučevani jezik.

Na letošnjih jubilejnih desetih Škrabčevih dnevih se je zvrstilo 21 referentov, ki so v 17 prispevkih osvetlili različne jezikoslovne teme, od dialektoloških, zgodovinskih, morfoloških do jezikovne svetovalnice za slovenski jezik in slovenskega znakovnega jezika. Zadnji prispevek pa je posegel na področje furlanskega jezika.

Konferenca je potekala v prostorih Univerze v Novi Gorici. Zbrane sta uvodoma pozdravila doc. dr. Rok Žaucer, vodja Centra za kognitivne znanosti jezika na Univerzi v Novi Gorici in doc. dr. Danila Zuljan Kumar, predstojnica Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si