Mednarodna konferenca Formal Description of Slavic Languages 12.5.

11. december 2017

Univerza v Novi Gorica je med 7. in 9. decembrom 2017 priredila mednarodno znanstveno jezikoslovno konferenco Formal Description of Slavic Languages 12.5.

Srečanja Formal Description of Slavic Languages so se nekoč prirejala na dve leti, od prvega srečanja leta 1995 sta si organizacijo najprej podajali Univerza v Leipzigu in Univerza v Potsdamu, kasneje sta se jima kot organizatorki pridružili še Univerza v Goettingenu in Humboldtova univerza v Berlinu. Že leta 2006 pa je s srečanjem Formal Description of Slavic Languages 6.5, ki smo ga priredili prav na Univerzi v Novi Gorici, konferenca prerasla v vsakoletni dogodek, ki za organizacijo tudi ni več strogo omejen le na nemške univerze; po Novi Gorici so leta 2008 konferenco tako gostili še v Moskvi, leta 2010 in 2014 pa na Masarykovi univerzi v Brnu. Letos se je konferenca Formal Description of Slavic Languages, ki je v tem času zrasla v najpomembnejšo konferenco za formalno jezikoslovje slovanskih jezikov v Evropi, spet vrnila na Univerzo v Novi Gorici.

V skupno 32 predavanjih in posterskih predstavitvah so jezikoslovci iz 17 držav, od Japonske preko Evrope pa do ZDA, predstavili svoje najnovejše formalnojezikoslovne raziskave o slovanskih jezikih. Ob avtorjih 27 recenzijsko izbranih predavanj in posterskih predstavitev se je na konferenci zvrstilo tudi 5 uglednih plenarnih predavateljev: Mojmír Dočekal z Masarykove univerze v Brnu, Martina Gračanin Yüksek s Tehnične univerze Srednjega vzhoda v Ankari, Peter Jurgec z Univerze v Torontu, Roumyana Pancheva z Univerze Južne Kalifornije v Los Angelesu in Sergei Tatevosov z Državne univerze M. V. Lomonosova v Moskvi.

Več informacij o konferenci, vključno s programom in povzetki predavanj, je na voljo na spletni strani “https://sites.google.com/site/fdsl2017ng/ “.

Dodatne informacije

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 620 58 27
E: andreja.leban@ung.si