Sistemski inženir

03. januar 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto sistemskega inženirja.
Rok za prijavo: 3. 2. 2018

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo visokošolsko strokovno izobrazbo ali 1. bolonjsko stopnjo računalniške ali sorodne smeri,
 • poznavanje operacijskih sistemov Windows, macOS in Linux,
 • izkušnje pri delu s strežniki Linux,
 • osnovno znanje programiranja in poznavanje programskih jezikov,
 • poznavanje računalniških omrežij,
 • izkušnje z odprto kodo, spletnimi aplikacijami in administracijo sistemov,
 • dve leti delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika na stopnji B1.

Predviden nastop dela po dogovoru, zaposlitev za določen čas enega leta s polnim delovnim časom in možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge:

 • življenjepis,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • dokazila o izobrazbi.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki pošljejo na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si