Rektor

15. januar 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto rektorja. Rok za prijavo: do 2. 3. 2018

Kandidati/ke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilno delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje, da:

  • so mednarodno uveljavljeni raziskovalci ali umetniki na področjih dejavnosti Univerze v Novi Gorici,
  • imajo naziv redni profesor,
  • imajo organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • imajo 10 let delovnih izkušenj,
  • imajo znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1.

Mandat rektorja je štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko na mesto rektorja ponovno imenovana po predhodnem razpisu za to mesto.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica s pripisom »za razpis«.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si