Znanstveni sodelavec s področja nevrobiologije

22. januar 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja nevrobiologije.
Rok za prijavo: do 9. 2. 2018

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja,
 • da imajo znanje in izkušnje s področja nevrobiologije,
 • samostojno obvladovanje raziskovane problematike,
 • sposobnost samostojnega dela,
 • znanje angleškega jezika na stopnji C1.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v projekt MEMORI-Net: Interreg SLO-ITA.

Raziskovalno delo sodelavca na projektu bo zajemalo:

 • določitev novih skupnih klinično standardiziranih protokolov za rehabilitacijo bolnikov s kapjo, s poudarkom na analizi genetskih in biokemičnih biomarkerjev.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 20% delovni čas ( 8 ur / teden) in določen čas do zaključka trajanja projekta, to je do 1.4.2019.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi,
 • znanstveno in strokovno bibliografijo,
 • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov,
 • kontaktne podatke treh oseb za pridobitev priporočil.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslov : Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si