Rektorska konferenca RS o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu

19. januar 2018

Na današnji 1. redni seji Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatnem obdobju 2018-2019 so rektorji razpravljali o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predlogu novele Zakona o visokem šolstvu.

Predsednik RK RS in rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerza v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, rektor Univerza na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in prorektor za finančne zadeve Univerza v Mariboru prof. dr. Žan Jan Oplotnik, so se v razpravi o predlogu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti dotaknili zlasti vprašanja predlagane ureditve sistema financiranja, ki ga za univerze prinaša nov zakon.

Zakon o raziskovalni dejavnosti prvič v zgodovini daje univerzam možnost, da za raziskave porabijo tako imenovana ustanoviteljska sredstva. Kot je dejal predsednik RK RS prof. dr. Danilo Zavrtanik so pri zakonu o raziskovalni dejavnosti potrebni le še drobni popravki in uskladitve. “Ne vidim nikakršnih težav, da ne bi bil predlog zakona zato pravočasno pripravljen in poslan v nadaljnjo proceduro” je še zaključil prof. dr. Zavrtanik.

Rektorska konferenca RS se je seznanila s predlogom novele Zakona o visokem šolstvu in pri tem ugotavlja, da je potrebno besedilo novele dopolniti predvem v točkah, ki se dotikajo avtonomije univerz in podeljevanja koncesij. “Ponovno predlagamo, da politika razmisli o tem, da bi bila v prihodnosti pripravljena sprejeti tudi zakon o univerzah, saj se nam to zdi ključno za njihovo avtonomijo. V trenutni zakonodaji so univerze javni zavodi, zato je marsikje organizacijska in tudi strokovna avtonomija omejena ali celo kršena”, je predsednik RK RS enotno povzel stališče vseh štirih univerz.

Na povabilo predsednika RKRS prof. dr. Danila Zavrtanika se je 1. seje udeležil tudi nekdanji rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar. Prof. dr. Zavrtanik se mu je ob zaključku seje v imenu Rektorske konference zahvalil za sodelovanje.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Od leve proti desni: prof. dr. Žan Jan Oplotnik (UM), prof. dr. Danilo Zavrtanik (UNG), prof. dr. Dragan Marušič (UP) in prof. dr. Igor Papič (UL).
Zasedanje 1. redne seje Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatnem obdobju 2018-2019.
Zahvala predsednika RK RS in rektorja Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danila Zavrtanika nekdanjemu rektorju Univerze v Mariboru prof. dr. Igorju Tičarju.