Tajnica

06. marec 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto tajnice.
Rok za prijavo: 28. 3. 2018

Od kandidatov pričakujemo:

  • najmanj V. stopnjo izobrazbe administrativne, upravne ali splošne smeri,
  • sposobnost samostojnega dela in komuniciranja,
  • znanje angleškega jezika na stopnji B1,
  • obvladovanje dela z računalnikom (e-pošta, word, excel, internet, …),
  • zaželjene so delovne izkušnje.

Izbrani kandidat/ka bo opravljal/a tajniška, organizacijska in druga dela za Poslovno-tehniško fakulteto, Center za informacijske sisteme in uporabno matematiko ter za podiplomska študijska programa Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine III. stopnje in Krasoslovje III. stopnje na Fakulteti za podiplomski študij. Delo se bo opravljalo v prostorih Univerze v Vipavi.

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za določen čas enega leta ter možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Predviden začetek dela je takoj po zaključenem postopku.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke