Podoktorski sodelavec s področja znanosti o podatkih

23. maj 2018

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja znanosti o podatkih.
Prijave bomo začeli ocenjevati 26.8.2018.
Kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest.

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja računalništva,
  • da imajo znanja in izkušnje na področju podatkovnega rudarjenja oz. znanosti o podatkih.

Izbrani/a kandidat/ka bo vključen/a v raziskovalno delo Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko. Skladno z izvolitvenim nazivom bo prevzel/a tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Univerze v Novi Gorici. Na obeh področjih bo kandidat/ka delal/a v približno enakem obsegu.

Nastop dela po dogovoru. Zaposlitev je za določen čas dveh let, s polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja sodelovanja.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
  • znanstvena in strokovna bibliografija,
  • kontakti za pridobitev priporočil.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslov tea.stibilj.nemec@ung.si., Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica. Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si